Lopend onderzoek en projectoproepen

Projectoproep voor een betere detectie en behandeling van chronische pijn bij kankerpatiënten  

Kom op tegen Kanker lanceert oproep voor een betere detectie en behandeling van chronische pijn bij kankerpatiënten. Pijn is één van de meest ernstige symptomen waarmee kankerpatiënten tijdens en na de behandeling geconfronteerd worden.

  • Uit onderzoek blijkt dat pijnklachten niet altijd adequaat worden herkend en behandeld. Bij heel wat (ex-)patiënten krijgen deze pijnklachten een chronisch karakter, nefast voor hun dagelijkse functioneren en levenskwaliteit.
  • Volgens internationale richtlijnen moet de behandeling van chronische pijn vanuit een biopsychosociaal model gebeuren. Zowel medische, paramedische als psychosociale behandelingen en interventies moeten worden afgewogen bij een chronische pijncase. Vandaag blijft de behandeling echter (te) vaak beperkt tot een medicamenteuze behandeling.

Met deze oproep wil Kom op tegen Kanker werk maken van een betere detectie en behandeling van chronische pijn bij kankerpatiënten in Vlaanderen.

Meer informatie

Gezocht: Onco-zorgverleners voor deelname aan een onderzoek rond kanker en werkhervatting

Een studie van ACT-Desiron in samenwerking met het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid van de dienst uitkeringen van het RIZIV

Uit onderzoek blijkt dat hulpverleners zich terdege bewust zijn van de onbeantwoorde noden van beroepsactieve kankerpatiënten met betrekking tot arbeidsparticipatie, maar dat de antwoorden die daarop in het werkveld gegeven worden sterk variëren. De voordelen van implementatieonderzoek waarbij 'evidence based practice' en 'practice based evidence' met elkaar verbonden worden, zijn in de literatuur reeds meermaals beschreven.

Dit project peilt – ter voorbereiding van het ontwikkelen van een evidence based richtlijn - naar de redenen die ertoe bijdragen dat implementeren van de bestaande wetenschappelijke evidence voor verbetering vatbaar is. Daarnaast wil het de grondslagen in kaart brengen die het al dan niet mogelijk maken om zorgverlening gericht op herstel van arbeidsparticipatie mee te nemen in het zorgaanbod voor kankerpatiënten. Tegelijk wordt ervaringsdeskundigheid in kaart gebracht zodat de 'practice based evidence' die in de klinische praktijk aanwezig is kan gevaloriseerd worden in de te ontwikkelen richtlijn.

ACT-Desiron roept verantwoordelijken/hulpverleners in de oncologie op om hun contactgegevens door te geven, zodat ze kunnen worden gecontacteerd voor een interview dat ongeveer 45’ zal duren als onderdeel van dit kwalitatieve onderzoek.

Meer info: huget [at] act-desiron.be; 0475 47 68 71

Resultaten onderzoek noden eerste lijn in de psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten

Het CHi peilde in 2017 naar de noden van de eerste lijn in het psychosociaal ondersteunen van kankerpatiënten, in opdracht van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen.

Je kan de resultaten van dit onderzoek op verschillende manieren bekijken:

Infographic

Samenvatting

Volledige rapport

Filmpje